Test tepelné ztráty potravin a nápojů přepravovaných v jídlonosičích vybavených tepelnou izolací 

9.3.2020 |

Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných HLAVA II, § 25 říká, že teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty nejméně +60°C. Teplým pokrmem se pro účely této vyhlášky rozumí potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu nebo udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy.

Podívejte se na rozdíl v tepelné izolaci mezi běžnými jídlonosiči a jídlonosiči s termoobalem:

Test tepelné ztráty potravin a nápojů přepravovaných v jídlonosičích vybavených tepelnou izolací 
  ALB  jídlonosič s termoobalem Jídlonosič termo – běžně užívaný
hodina vnější teplota prostředí
24°C -16°C 24°C -16°C
stav teploty potravin a nápojů v miskách (°C)
0:00 85 85 85 85
0:30 75 75,7 58,6 32,6
1:00 72,7 70,7 51,8 17,2
1:30 69,3 63,7 42 11,5
2:00 66 58,3 34 8
2:30 62,3 54,3 29,6 7,1
3:00 59,7 49 24 6,3
3:30 55 45 24 5,5
4:00 54 40 24 4,9

Z výše uvedených hodnot je patrné, že naše termonádoba má dobré izolační vlastnosti a i v extrémních podmínkách lze do 3 hodin při 24°C a po půl hodině při mrazech – 16°C konzumovat teplý pokrm či tekutinu v souladu s vyhláškou. 

Kontaktujte nás pro nabídku:
Ing. Tomáš Mohorko
+420 602 282 873
mohorko@alb.cz